زمانه، زمانه ای از جنس سرعت و رقابت در دیده شدن بیشتر. هر چه که بیشتر دیده شوی، بیشتر خریدار داری. حالا فرض کنید که داخل اینستاگرام کسب و کار راه انداخته اید، آن وقت چه؟ معلوم هر بیشتر افزایش فالوور اینستاگرام داشته باشی، یعنی سرعت رشد خودتان را افزایش داده اید و این بازم معنی این را می دهد که سود بیشتری به شما می رسد. 

حالا برای اینکه سرعت بازدید خودتان را در اینستاگرام افزایش دهید، لازم است که ترفند هایی بزنی که لازم است. ترفند های مثل خرید فالوور اینستاگرام یا خرید لایک، خرید کامنت و هر کاری که باعث بشود، سود شما بیشتر شود. 

دیگر خدمات این سایت شامل :

خرید فالوور تیک تاک